KOREA Sale FESTA 2017.9.28-10.31
Chuyển động của Đại Hàn Dân Quốc! Lễ hội du lịch mua sắm lớn nhất cho những ai đã bỏ lỡ chính thức được bắt đầu!
Xem chi tiết

 • 대규모 특별 할인기간
  2017년 9월 28일부터 10월 9일
  앗 뜨거 오직 12일간 만
  역대 최대할인행사가 시작됩니다.

  행사초반 9월 28일(목)부터 10월 9일(월)까지
  12일간 전국 백화점, 대형마트, 온라인쇼핑몰, 전통시장,
  제조업체 등 다양한 기업이 참여하는 초특급 할인행사

 • 사이버 핫 데이즈
  2017년 10월 10일부터 10월 13일
  요일별 온라인쇼핑몰 특가전!
  놓치지 말자.

  패션, 디지털, 뷰티, 리빙 등 4개 카테고리
  상품에 대해 요일별 추가 할인, 덤앤덤 판매,
  무료배송, 무이자 할인기간 확대 등
  소비자에게 더 많은 혜택을 제공합니다.

 • 가상현실(VR) 쇼핑몰
  국내 최초로 가상현실(VR)
  공간에서 즐기는 신개념 쇼핑!

 • Lễ hội du lịch mua sắm chợ truyền thống
  Lễ hội du lịch văn hoá tại chợ truyền thống tràn đầy chữ “Tình”

EVENT

축제 속 특별한 이벤트를 만나보세요

코리아세일페스타 2주년 기념 영수증 인증샷 이벤트
이벤트 마감이벤트 마감
[당첨자 발표 안내] 코리아세일페스타 전통시장&관광지 추천 인증샷 이벤트
이벤트 마감이벤트 마감
코리아세일페스타 D-50 이벤트 코세페가 좋은 5가지 이유!
이벤트 마감이벤트 마감